ติวภาษาไทย กับครูเด่น เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมสอนเสริมในกลุ่มรายวิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยครูเด่น ณ หอประชุมรวมน้ำใจ
 • DSC 4066

  DSC 4066

 • DSC 4067

  DSC 4067

 • DSC 4060

  DSC 4060

 • DSC 4061

  DSC 4061

 • DSC 4069

  DSC 4069

 • DSC 4071

  DSC 4071

 • DSC 4072

  DSC 4072

 • DSC 4073

  DSC 4073

 • DSC 4076

  DSC 4076

 • DSC 4075

  DSC 4075

 • DSC 4077

  DSC 4077

 • DSC 4079

  DSC 4079

 • DSC 4080

  DSC 4080

 • DSC 4081

  DSC 4081

 • DSC 4082

  DSC 4082

 • DSC 4084

  DSC 4084

 • DSC 4086

  DSC 4086

 • DSC 4087

  DSC 4087

 • DSC 4089

  DSC 4089

 • DSC 4088

  DSC 4088

 • DSC 4091

  DSC 4091

 • DSC 4095

  DSC 4095

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends