ติวนักเรียนชั้น ม.6 เตรียมพร้อมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ในรายวิชา gat เชื่อมโยง โดยวิทยากรคุณครูยุพยง อธิรักษ์ศีล และรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากรติวเตอร์พี่มิว วันที่ 26-27 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 4232

  DSC 4232

 • DSC 4234

  DSC 4234

 • DSC 4235

  DSC 4235

 • DSC 4233

  DSC 4233

 • DSC 4236

  DSC 4236

 • DSC 4239

  DSC 4239

 • DSC 4238

  DSC 4238

 • DSC 4240

  DSC 4240

 • DSC 4237

  DSC 4237

 • DSC 4241

  DSC 4241

 • DSC 4242

  DSC 4242

 • DSC 4245

  DSC 4245

 • DSC 4244

  DSC 4244

 • DSC 4243

  DSC 4243

 • DSC 4246

  DSC 4246

 • DSC 4247

  DSC 4247

 • DSC 4248

  DSC 4248

 • DSC 4249

  DSC 4249

 • S 5824568

  S 5824568

 • S 5824569

  S 5824569

 • S 5824571

  S 5824571

 • S 5824570

  S 5824570

 • S 5824567

  S 5824567

 • S 5824572

  S 5824572

 • S 5824573

  S 5824573

 • S 5824574

  S 5824574

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends