STEM Education Camp นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMET ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

STEM Education Camp นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMET ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2561 ณ วังดุมเมาท์เท้นแคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • IMG 4521

  IMG 4521

 • IMG 4523

  IMG 4523

 • IMG 4522

  IMG 4522

 • IMG 4525

  IMG 4525

 • IMG 4524

  IMG 4524

 • IMG 4526

  IMG 4526

 • IMG 4527

  IMG 4527

 • IMG 4530

  IMG 4530

 • IMG 4529

  IMG 4529

 • IMG 4531

  IMG 4531

 • IMG 4532

  IMG 4532

 • IMG 4533

  IMG 4533

 • IMG 4534

  IMG 4534

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends