ค่ายปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้อง SMET ระดับ ม.3 วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 • IMG 3313

  IMG 3313

 • IMG 3314

  IMG 3314

 • IMG 3315

  IMG 3315

 • IMG 3316

  IMG 3316

 • IMG 3317

  IMG 3317

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends