ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียน

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง” จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี@โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
28-31 สิงหาคม 61
 • Director (2)

  Director (2)

 • Director (3)

  Director (3)

 • director (1)

  director (1)

 • Director (5)

  Director (5)

 • Director (4)

  Director (4)

 • director (6)

  director (6)

 • Director (7)

  Director (7)

 • Director (8)

  Director (8)

 • Director (9)

  Director (9)

 • Director (10)

  Director (10)

 • Director (12)

  Director (12)

 • Director (13)

  Director (13)

 • Director (14)

  Director (14)

 • director (15)

  director (15)

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends