การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศมัธยมศึกษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานและจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับ เครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
 • DSC 4254

  DSC 4254

 • DSC 4250

  DSC 4250

 • DSC 4251

  DSC 4251

 • DSC 4253

  DSC 4253

 • DSC 4252

  DSC 4252

 • DSC 4255

  DSC 4255

 • DSC 4256

  DSC 4256

 • DSC 4257

  DSC 4257

 • DSC 4259

  DSC 4259

 • DSC 4258

  DSC 4258

 • DSC 4260

  DSC 4260

 • DSC 4261

  DSC 4261

 • DSC 4262

  DSC 4262

 • DSC 4263

  DSC 4263

 • DSC 4264

  DSC 4264

 • DSC 4265

  DSC 4265

 • DSC 4266

  DSC 4266

 • DSC 4267

  DSC 4267

 • DSC 4268

  DSC 4268

 • DSC 4269

  DSC 4269

 • DSC 4270

  DSC 4270

 • DSC 4271

  DSC 4271

 • DSC 4272

  DSC 4272

 • DSC 4273

  DSC 4273

 • DSC 4274

  DSC 4274

 • DSC 4275

  DSC 4275

 • DSC 4276

  DSC 4276

 • DSC 4277

  DSC 4277

 • DSC 4280

  DSC 4280

 • DSC 4278

  DSC 4278

 • DSC 4279

  DSC 4279

 • DSC 4281

  DSC 4281

 • DSC 4282

  DSC 4282

 • DSC 4285

  DSC 4285

 • DSC 4283

  DSC 4283

 • DSC 4284

  DSC 4284

 • DSC 4286

  DSC 4286

 • DSC 4287

  DSC 4287

 • DSC 4288

  DSC 4288

 • DSC 4289

  DSC 4289

 • DSC 4290

  DSC 4290

 • DSC 4291

  DSC 4291

 • DSC 4292

  DSC 4292

 • DSC 4293

  DSC 4293

 • DSC 4294

  DSC 4294

 • DSC 4295

  DSC 4295

 • DSC 4297

  DSC 4297

 • DSC 4296

  DSC 4296

 • DSC 4298

  DSC 4298

 • DSC 4299

  DSC 4299

 • DSC 4300

  DSC 4300

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends