การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศมัธยมศึกษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานและจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับ เครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
 • DSC 4301

  DSC 4301

 • DSC 4302

  DSC 4302

 • DSC 4303

  DSC 4303

 • DSC 4304

  DSC 4304

 • DSC 4305

  DSC 4305

 • DSC 4306

  DSC 4306

 • DSC 4307

  DSC 4307

 • DSC 4308

  DSC 4308

 • DSC 4309

  DSC 4309

 • DSC 4310

  DSC 4310

 • DSC 4311

  DSC 4311

 • DSC 4312

  DSC 4312

 • DSC 4313

  DSC 4313

 • DSC 4314

  DSC 4314

 • DSC 4315

  DSC 4315

 • DSC 4317

  DSC 4317

 • DSC 4316

  DSC 4316

 • DSC 4318

  DSC 4318

 • DSC 4319

  DSC 4319

 • DSC 4320

  DSC 4320

 • DSC 4321

  DSC 4321

 • DSC 4322

  DSC 4322

 • DSC 4323

  DSC 4323

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends