สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งถวายสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ร่วมด้วยนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการ ,นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการ ,นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการ ,นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการ ,คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ บริเวณโดมอาคาร 2 แข่งการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 3879

  DSC 3879

 • DSC 3873

  DSC 3873

 • DSC 3881

  DSC 3881

 • DSC 3876

  DSC 3876

 • DSC 3882

  DSC 3882

 • DSC 3885

  DSC 3885

 • DSC 3887

  DSC 3887

 • DSC 3890

  DSC 3890

 • DSC 3889

  DSC 3889

 • DSC 3891

  DSC 3891

 • DSC 3895

  DSC 3895

 • DSC 3893

  DSC 3893

 • DSC 3899

  DSC 3899

 • DSC 3900

  DSC 3900

 • DSC 3901

  DSC 3901

 • DSC 3902

  DSC 3902

 • DSC 3906

  DSC 3906

 • DSC 3903

  DSC 3903

 • DSC 3904

  DSC 3904

 • DSC 3910

  DSC 3910

 • DSC 3911

  DSC 3911

 • DSC 3912

  DSC 3912

 • DSC 3914

  DSC 3914

 • DSC 3913

  DSC 3913

 • DSC 3915

  DSC 3915

 • DSC 3916

  DSC 3916

 • DSC 3917

  DSC 3917

 • DSC 3918

  DSC 3918

 • DSC 3919

  DSC 3919

 • DSC 3920

  DSC 3920

 • DSC 3921

  DSC 3921

 • DSC 3922

  DSC 3922

 • DSC 3925

  DSC 3925

 • DSC 3927

  DSC 3927

 • DSC 3928

  DSC 3928

 • DSC 3929

  DSC 3929

 • DSC 3930

  DSC 3930

 • DSC 4008

  DSC 4008

 • DSC 4010

  DSC 4010

 • DSC 4011

  DSC 4011

 • DSC 4013

  DSC 4013

 • DSC 4014

  DSC 4014

 • DSC 4015

  DSC 4015

 • DSC 4018

  DSC 4018

 • DSC 4023

  DSC 4023

 • DSC 4022

  DSC 4022

 • DSC 4024

  DSC 4024

 • DSC 4025

  DSC 4025

 • DSC 4029

  DSC 4029

 • DSC 4030

  DSC 4030

 • DSC 4031

  DSC 4031

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends