กิจกรรมแลกเปลี่ยนโรงเรียนสุรวิทยาคาร-โรงเรียนพลูกักอิง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ กับโรงเรียนพลูกักอิง เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 0911

  DSC 0911

 • DSC 0909

  DSC 0909

 • DSC 0908

  DSC 0908

 • DSC 0910

  DSC 0910

 • DSC 0912

  DSC 0912

 • DSC 0913

  DSC 0913

 • DSC 0914

  DSC 0914

 • DSC 0915

  DSC 0915

 • DSC 0916

  DSC 0916

 • DSC 0918

  DSC 0918

 • DSC 0922

  DSC 0922

 • DSC 0924

  DSC 0924

 • DSC 0926

  DSC 0926

 • DSC 0928

  DSC 0928

 • DSC 0927

  DSC 0927

 • DSC 0929

  DSC 0929

 • DSC 0930

  DSC 0930

 • DSC 0932

  DSC 0932

 • DSC 0931

  DSC 0931

 • DSC 0936

  DSC 0936

 • DSC 0934

  DSC 0934

 • DSC 0937

  DSC 0937

 • DSC 0939

  DSC 0939

 • DSC 0940

  DSC 0940

 • DSC 0942

  DSC 0942

 • DSC 0943

  DSC 0943

 • DSC 0944

  DSC 0944

 • DSC 0945

  DSC 0945

 • DSC 0946

  DSC 0946

 • DSC 0947

  DSC 0947

 • DSC 0948

  DSC 0948

 • DSC 0949

  DSC 0949

 • DSC 0950

  DSC 0950

 • DSC 0951

  DSC 0951

 • DSC 0952

  DSC 0952

 • DSC 0954

  DSC 0954

 • DSC 0955

  DSC 0955

 • DSC 0956

  DSC 0956

 • DSC 0957

  DSC 0957

 • DSC 0958

  DSC 0958

 • DSC 0959

  DSC 0959

 • DSC 0962

  DSC 0962

 • DSC 0964

  DSC 0964

 • DSC 0965

  DSC 0965

 • DSC 0966

  DSC 0966

 • DSC 0970

  DSC 0970

 • DSC 0973

  DSC 0973

 • DSC 0972

  DSC 0972

 • DSC 0975

  DSC 0975

 • DSC 0979

  DSC 0979

 • DSC 0976

  DSC 0976

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends