กิจกรรมแลกเปลี่ยนโรงเรียนสุรวิทยาคาร-โรงเรียนพลูกักอิง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ กับโรงเรียนพลูกักอิง เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • IMG 3181

  IMG 3181

 • IMG 3182

  IMG 3182

 • IMG 3183

  IMG 3183

 • IMG 3184

  IMG 3184

 • IMG 3185

  IMG 3185

 • IMG 3186

  IMG 3186

 • IMG 3187

  IMG 3187

 • IMG 3188

  IMG 3188

 • IMG 3191

  IMG 3191

 • IMG 3194

  IMG 3194

 • IMG 3195

  IMG 3195

 • IMG 3192

  IMG 3192

 • IMG 3196

  IMG 3196

 • IMG 3193

  IMG 3193

 • IMG 3200

  IMG 3200

 • IMG 3197

  IMG 3197

 • IMG 3201

  IMG 3201

 • IMG 3204

  IMG 3204

 • IMG 3198

  IMG 3198

 • IMG 3205

  IMG 3205

 • IMG 3206

  IMG 3206

 • IMG 3208

  IMG 3208

 • IMG 3207

  IMG 3207

 • IMG 3209

  IMG 3209

 • IMG 3212

  IMG 3212

 • IMG 3213

  IMG 3213

 • IMG 3214

  IMG 3214

 • IMG 3215

  IMG 3215

 • IMG 3218

  IMG 3218

 • IMG 3217

  IMG 3217

 • IMG 3220

  IMG 3220

 • IMG 3216

  IMG 3216

 • IMG 3219

  IMG 3219

 • IMG 3221

  IMG 3221

 • IMG 3223

  IMG 3223

 • IMG 3222

  IMG 3222

 • IMG 3224

  IMG 3224

 • IMG 3226

  IMG 3226

 • IMG 3225

  IMG 3225

 • IMG 3228

  IMG 3228

 • IMG 3227

  IMG 3227

 • IMG 3229

  IMG 3229

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends