กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยสภานักเรียน จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ของคณะครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประจำปี 2561 มีจำนวน 14 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ดร.แสน แหวนวงศ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ,ครูศิริรัตน์ สุขนิตย์ ,ครูสุวรรณี ตระกูลเงินไทย ,ครูเทพธีด์ สายหล้า ,ครูประสิทธิ์ สุขโข ,ครูวรารัตน์ สัทธวงศ์ ,ครูสิริวรรณ พูนศิริ ,ครูประเวศ ธรรมมา ,ครูนรินทร เซียนโห ,ครูพัชรี ศุภเขตกิจ ,ครูนาริวรรณ คำสิม ,ครูจิตติมา ชูทรงเดช ,ครูแน่งน้อย แซ่จึง และครูสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณโดมพลศึกษา โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมแสดงความยินดี และสร้างความประทับใจให้กับคณะครูผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้
 • DSC 6735

  DSC 6735

 • DSC 6737

  DSC 6737

 • DSC 6741

  DSC 6741

 • DSC 6738

  DSC 6738

 • DSC 6739

  DSC 6739

 • DSC 6740

  DSC 6740

 • DSC 6742

  DSC 6742

 • DSC 6743

  DSC 6743

 • DSC 6745

  DSC 6745

 • DSC 6744

  DSC 6744

 • DSC 6746

  DSC 6746

 • DSC 6747

  DSC 6747

 • DSC 6748

  DSC 6748

 • DSC 6749

  DSC 6749

 • DSC 6750

  DSC 6750

 • DSC 6751

  DSC 6751

 • DSC 6752

  DSC 6752

 • DSC 6753

  DSC 6753

 • DSC 6754

  DSC 6754

 • DSC 6755

  DSC 6755

 • DSC 6757

  DSC 6757

 • DSC 6756

  DSC 6756

 • DSC 6758

  DSC 6758

 • DSC 6759

  DSC 6759

 • DSC 6760

  DSC 6760

 • DSC 6762

  DSC 6762

 • DSC 6761

  DSC 6761

 • DSC 6765

  DSC 6765

 • DSC 6764

  DSC 6764

 • DSC 6763

  DSC 6763

 • DSC 6766

  DSC 6766

 • DSC 6767

  DSC 6767

 • DSC 6768

  DSC 6768

 • DSC 6769

  DSC 6769

 • DSC 6770

  DSC 6770

 • DSC 6771

  DSC 6771

 • DSC 6774

  DSC 6774

 • DSC 6775

  DSC 6775

 • DSC 6776

  DSC 6776

 • DSC 6778

  DSC 6778

 • DSC 6779

  DSC 6779

 • DSC 6780

  DSC 6780

 • DSC 6782

  DSC 6782

 • DSC 6783

  DSC 6783

 • DSC 6784

  DSC 6784

 • DSC 6786

  DSC 6786

 • DSC 6790

  DSC 6790

 • DSC 6791

  DSC 6791

 • DSC 6792

  DSC 6792

 • DSC 6795

  DSC 6795

 • DSC 6794

  DSC 6794

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends