แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กันยายน 2561 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลายโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนเชื้อเพลงวิทยา โรงเรียนรามวิทยา รัชมัลคลาภิเษก เป็นต้น กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
  • DSC 5267

    DSC 5267

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends