การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33

วันที่ 4 กันยายน 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้รับเกียรติเป็นสถานที่่ในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 4394

  DSC 4394

 • DSC 4392

  DSC 4392

 • DSC 4398

  DSC 4398

 • DSC 4398

  DSC 4398

 • DSC 4397

  DSC 4397

 • DSC 4399

  DSC 4399

 • DSC 4395

  DSC 4395

 • DSC 4396

  DSC 4396

 • DSC 4400

  DSC 4400

 • DSC 4402

  DSC 4402

 • DSC 4401

  DSC 4401

 • DSC 4403

  DSC 4403

 • DSC 4404

  DSC 4404

 • DSC 4405

  DSC 4405

 • DSC 4406

  DSC 4406

 • DSC 4407

  DSC 4407

 • DSC 4408

  DSC 4408

 • DSC 4409

  DSC 4409

 • DSC 4410

  DSC 4410

 • DSC 4411

  DSC 4411

 • DSC 4414

  DSC 4414

 • DSC 4413

  DSC 4413

 • DSC 4416

  DSC 4416

 • DSC 4417

  DSC 4417

 • DSC 4419

  DSC 4419

 • DSC 4423

  DSC 4423

 • DSC 4420

  DSC 4420

 • DSC 4425

  DSC 4425

 • DSC 4427

  DSC 4427

 • DSC 4429

  DSC 4429

 • DSC 4431

  DSC 4431

 • DSC 4433

  DSC 4433

 • DSC 4435

  DSC 4435

 • DSC 4436

  DSC 4436

 • DSC 4437

  DSC 4437

 • DSC 4439

  DSC 4439

 • DSC 4440

  DSC 4440

 • DSC 4441

  DSC 4441

 • DSC 4443

  DSC 4443

 • DSC 4444

  DSC 4444

 • DSC 4445

  DSC 4445

 • DSC 4446

  DSC 4446

 • DSC 4447

  DSC 4447

 • DSC 4448

  DSC 4448

 • DSC 4449

  DSC 4449

 • DSC 4451

  DSC 4451

 • DSC 4450

  DSC 4450

 • DSC 4453

  DSC 4453

 • DSC 4454

  DSC 4454

 • DSC 4456

  DSC 4456

 • DSC 4457

  DSC 4457

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends