งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
 • DSC 6212

  DSC 6212

 • DSC 6217

  DSC 6217

 • DSC 6220

  DSC 6220

 • DSC 6213

  DSC 6213

 • DSC 6218

  DSC 6218

 • DSC 6225

  DSC 6225

 • DSC 6223

  DSC 6223

 • DSC 6228

  DSC 6228

 • DSC 6221

  DSC 6221

 • DSC 6224

  DSC 6224

 • DSC 6229

  DSC 6229

 • DSC 6230

  DSC 6230

 • DSC 6232

  DSC 6232

 • DSC 6234

  DSC 6234

 • DSC 6237

  DSC 6237

 • DSC 6238

  DSC 6238

 • DSC 6239

  DSC 6239

 • DSC 6236

  DSC 6236

 • DSC 6235

  DSC 6235

 • DSC 6241

  DSC 6241

 • DSC 6242

  DSC 6242

 • DSC 6243

  DSC 6243

 • DSC 6240

  DSC 6240

 • DSC 6244

  DSC 6244

 • DSC 6246

  DSC 6246

 • DSC 6247

  DSC 6247

 • DSC 6248

  DSC 6248

 • DSC 6245

  DSC 6245

 • DSC 6249

  DSC 6249

 • DSC 6250

  DSC 6250

 • DSC 6251

  DSC 6251

 • DSC 6252

  DSC 6252

 • DSC 6253

  DSC 6253

 • DSC 6254

  DSC 6254

 • DSC 6255

  DSC 6255

 • DSC 6257

  DSC 6257

 • DSC 6258

  DSC 6258

 • DSC 6259

  DSC 6259

 • DSC 6263

  DSC 6263

 • DSC 6264

  DSC 6264

 • DSC 6266

  DSC 6266

 • DSC 6269

  DSC 6269

 • DSC 6271

  DSC 6271

 • DSC 6267

  DSC 6267

 • DSC 6268

  DSC 6268

 • DSC 6270

  DSC 6270

 • DSC 6272

  DSC 6272

 • DSC 6276

  DSC 6276

 • DSC 6275

  DSC 6275

 • DSC 6274

  DSC 6274

 • DSC 6273

  DSC 6273

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends