งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
 • DSC 6594

  DSC 6594

 • DSC 6595

  DSC 6595

 • DSC 6596

  DSC 6596

 • DSC 6597

  DSC 6597

 • DSC 6598

  DSC 6598

 • DSC 6599

  DSC 6599

 • DSC 6600

  DSC 6600

 • DSC 6601

  DSC 6601

 • DSC 6602

  DSC 6602

 • DSC 6603

  DSC 6603

 • DSC 6604

  DSC 6604

 • DSC 6605

  DSC 6605

 • DSC 6606

  DSC 6606

 • DSC 6607

  DSC 6607

 • DSC 6608

  DSC 6608

 • DSC 6609

  DSC 6609

 • DSC 6610

  DSC 6610

 • DSC 6613

  DSC 6613

 • DSC 6612

  DSC 6612

 • DSC 6614

  DSC 6614

 • DSC 6615

  DSC 6615

 • DSC 6616

  DSC 6616

 • DSC 6617

  DSC 6617

 • DSC 6618

  DSC 6618

 • DSC 6619

  DSC 6619

 • DSC 6621

  DSC 6621

 • DSC 6620

  DSC 6620

 • DSC 6622

  DSC 6622

 • DSC 6623

  DSC 6623

 • DSC 6625

  DSC 6625

 • DSC 6626

  DSC 6626

 • DSC 6627

  DSC 6627

 • DSC 6665

  DSC 6665

 • DSC 6668

  DSC 6668

 • DSC 6673

  DSC 6673

 • DSC 6678

  DSC 6678

 • DSC 6676

  DSC 6676

 • DSC 6695

  DSC 6695

 • DSC 6696

  DSC 6696

 • DSC 6697

  DSC 6697

 • DSC 6701

  DSC 6701

 • DSC 6703

  DSC 6703

 • DSC 6705

  DSC 6705

 • DSC 6711

  DSC 6711

 • DSC 6712

  DSC 6712

 • DSC 6713

  DSC 6713

 • DSC 6714

  DSC 6714

 • DSC 6718

  DSC 6718

 • DSC 6719

  DSC 6719

 • DSC 6720

  DSC 6720

 • DSC 6721

  DSC 6721

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends