การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

วันที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมนำเสนอข้อมูลในทุกๆ ด้านรับการประเมิน ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 6952

  DSC 6952

 • DSC 6951

  DSC 6951

 • DSC 6953

  DSC 6953

 • DSC 6954

  DSC 6954

 • DSC 6956

  DSC 6956

 • DSC 6957

  DSC 6957

 • DSC 6958

  DSC 6958

 • DSC 6959

  DSC 6959

 • DSC 6960

  DSC 6960

 • DSC 6961

  DSC 6961

 • DSC 6963

  DSC 6963

 • DSC 6965

  DSC 6965

 • DSC 6966

  DSC 6966

 • DSC 6968

  DSC 6968

 • DSC 6969

  DSC 6969

 • DSC 6970

  DSC 6970

 • DSC 6971

  DSC 6971

 • DSC 6972

  DSC 6972

 • DSC 6973

  DSC 6973

 • DSC 6974

  DSC 6974

 • DSC 6975

  DSC 6975

 • DSC 6976

  DSC 6976

 • DSC 6977

  DSC 6977

 • DSC 6978

  DSC 6978

 • DSC 6980

  DSC 6980

 • DSC 6981

  DSC 6981

 • DSC 6984

  DSC 6984

 • DSC 6989

  DSC 6989

 • DSC 6993

  DSC 6993

 • DSC 6995

  DSC 6995

 • DSC 6997

  DSC 6997

 • DSC 6998

  DSC 6998

 • DSC 6999

  DSC 6999

 • DSC 7000

  DSC 7000

 • DSC 7001

  DSC 7001

 • DSC 7003

  DSC 7003

 • DSC 7007

  DSC 7007

 • DSC 7009

  DSC 7009

 • DSC 7011

  DSC 7011

 • DSC 7014

  DSC 7014

 • DSC 7015

  DSC 7015

 • DSC 7016

  DSC 7016

 • DSC 7017

  DSC 7017

 • DSC 7019

  DSC 7019

 • DSC 7020

  DSC 7020

 • DSC 7021

  DSC 7021

 • DSC 7022

  DSC 7022

 • DSC 7024

  DSC 7024

 • DSC 7026

  DSC 7026

 • DSC 7030

  DSC 7030

 • DSC 7031

  DSC 7031

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends