งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปี 2561

วันที่ 8-10 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ และสหวิทยาเขตของโรงเรียนสังกัด สพม.33 ร่วมจัดกิจกรรม "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปี 2561 โดยใช้สถานที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ,โรงเรียนสิรินธร ,และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
"มหกรรมวิชาการ สพม.33 (สุรินทร์) ปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานสำคัญในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ,นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 ,นายประยุทธ เขียวหวาน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น ร่วมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 4786

  DSC 4786

 • DSC 4787

  DSC 4787

 • DSC 4788

  DSC 4788

 • DSC 4790

  DSC 4790

 • DSC 4791

  DSC 4791

 • DSC 4806

  DSC 4806

 • DSC 4816

  DSC 4816

 • DSC 4814

  DSC 4814

 • DSC 4817

  DSC 4817

 • DSC 4818

  DSC 4818

 • DSC 4819

  DSC 4819

 • DSC 4821

  DSC 4821

 • DSC 4822

  DSC 4822

 • DSC 4823

  DSC 4823

 • DSC 4824

  DSC 4824

 • DSC 4826

  DSC 4826

 • DSC 4828

  DSC 4828

 • DSC 4829

  DSC 4829

 • DSC 4832

  DSC 4832

 • DSC 4830

  DSC 4830

 • DSC 4831

  DSC 4831

 • DSC 4833

  DSC 4833

 • DSC 4834

  DSC 4834

 • DSC 4838

  DSC 4838

 • DSC 4835

  DSC 4835

 • DSC 4836

  DSC 4836

 • DSC 4839

  DSC 4839

 • DSC 4840

  DSC 4840

 • DSC 4842

  DSC 4842

 • DSC 4841

  DSC 4841

 • DSC 4843

  DSC 4843

 • DSC 4844

  DSC 4844

 • DSC 4845

  DSC 4845

 • DSC 4846

  DSC 4846

 • DSC 4847

  DSC 4847

 • DSC 4848

  DSC 4848

 • DSC 4849

  DSC 4849

 • DSC 4850

  DSC 4850

 • DSC 4668

  DSC 4668

 • DSC 4658

  DSC 4658

 • DSC 4853

  DSC 4853

 • DSC 4852

  DSC 4852

 • DSC 4855

  DSC 4855

 • DSC 4854

  DSC 4854

 • DSC 4856

  DSC 4856

 • DSC 4857

  DSC 4857

 • DSC 4858

  DSC 4858

 • DSC 4862

  DSC 4862

 • DSC 4861

  DSC 4861

 • DSC 4863

  DSC 4863

 • DSC 4865

  DSC 4865

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends