การประกวดนวัตกรรม และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

การประกวดนวัตกรรม และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สพม.33
 • DSC 4327

  DSC 4327

 • DSC 4334

  DSC 4334

 • DSC 4339

  DSC 4339

 • DSC 4330

  DSC 4330

 • DSC 4337

  DSC 4337

 • DSC 4341

  DSC 4341

 • DSC 4347

  DSC 4347

 • DSC 4340

  DSC 4340

 • DSC 4345

  DSC 4345

 • DSC 4348

  DSC 4348

 • DSC 4349

  DSC 4349

 • DSC 4351

  DSC 4351

 • DSC 4357

  DSC 4357

 • DSC 4353

  DSC 4353

 • DSC 4350

  DSC 4350

 • DSC 4358

  DSC 4358

 • DSC 4359

  DSC 4359

 • DSC 4360

  DSC 4360

 • DSC 4361

  DSC 4361

 • DSC 4362

  DSC 4362

 • DSC 4363

  DSC 4363

 • DSC 4364

  DSC 4364

 • DSC 4365

  DSC 4365

 • DSC 4366

  DSC 4366

 • DSC 4368

  DSC 4368

 • DSC 4369

  DSC 4369

 • DSC 4370

  DSC 4370

 • DSC 4371

  DSC 4371

 • DSC 4372

  DSC 4372

 • DSC 4373

  DSC 4373

 • DSC 4374

  DSC 4374

 • DSC 4375

  DSC 4375

 • DSC 4376

  DSC 4376

 • DSC 4377

  DSC 4377

 • DSC 4378

  DSC 4378

 • DSC 4379

  DSC 4379

 • DSC 4380

  DSC 4380

 • DSC 4381

  DSC 4381

 • DSC 4383

  DSC 4383

 • DSC 4382

  DSC 4382

 • DSC 4384

  DSC 4384

 • DSC 4385

  DSC 4385

 • DSC 4386

  DSC 4386

 • DSC 4387

  DSC 4387

 • DSC 4388

  DSC 4388

 • DSC 4389

  DSC 4389

 • DSC 4390

  DSC 4390

 • DSC 4391

  DSC 4391

 • DSC 4388

  DSC 4388

 • DSC 4389

  DSC 4389

 • DSC 4387

  DSC 4387

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends