เดินทางส่งท่านผู้อำนวยการแสน แหวนวงศ์ ณ อำเภอศีขรภูมิ

วันที่ 28 กันยายน 2561 คณะครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมเดินทางส่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียน กลับบ้านในวาระเกษียณอายุราชการ ณ อำเภอศึขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • DSC 7319

  DSC 7319

 • DSC 7317

  DSC 7317

 • DSC 7321

  DSC 7321

 • DSC 7320

  DSC 7320

 • DSC 7322

  DSC 7322

 • DSC 7329

  DSC 7329

 • DSC 7326

  DSC 7326

 • DSC 7330

  DSC 7330

 • DSC 7328

  DSC 7328

 • DSC 7331

  DSC 7331

 • DSC 7335

  DSC 7335

 • DSC 7332

  DSC 7332

 • DSC 7334

  DSC 7334

 • DSC 7336

  DSC 7336

 • DSC 7337

  DSC 7337

 • DSC 7338

  DSC 7338

 • DSC 7339

  DSC 7339

 • DSC 7341

  DSC 7341

 • DSC 7345

  DSC 7345

 • DSC 7343

  DSC 7343

 • DSC 7346

  DSC 7346

 • DSC 7347

  DSC 7347

 • DSC 7350

  DSC 7350

 • DSC 7349

  DSC 7349

 • DSC 7351

  DSC 7351

 • DSC 7353

  DSC 7353

 • DSC 7356

  DSC 7356

 • DSC 7357

  DSC 7357

 • DSC 7358

  DSC 7358

 • DSC 7359

  DSC 7359

 • DSC 7362

  DSC 7362

 • DSC 7361

  DSC 7361

 • DSC 7364

  DSC 7364

 • DSC 7366

  DSC 7366

 • DSC 7368

  DSC 7368

 • DSC 7369

  DSC 7369

 • DSC 7370

  DSC 7370

 • DSC 7372

  DSC 7372

 • DSC 7374

  DSC 7374

 • DSC 7375

  DSC 7375

 • DSC 7377

  DSC 7377

 • DSC 7378

  DSC 7378

 • DSC 7381

  DSC 7381

 • DSC 7380

  DSC 7380

 • DSC 7382

  DSC 7382

 • DSC 7383

  DSC 7383

 • DSC 7384

  DSC 7384

 • DSC 7385

  DSC 7385

 • DSC 7386

  DSC 7386

 • DSC 7387

  DSC 7387

 • DSC 7389

  DSC 7389

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends