เดินทางส่งท่านผู้อำนวยการแสน แหวนวงศ์ ณ อำเภอศีขรภูมิ

วันที่ 28 กันยายน 2561 คณะครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมเดินทางส่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียน กลับบ้านในวาระเกษียณอายุราชการ ณ อำเภอศึขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • DSC 7388

  DSC 7388

 • DSC 7391

  DSC 7391

 • DSC 7392

  DSC 7392

 • DSC 7393

  DSC 7393

 • DSC 7395

  DSC 7395

 • DSC 7397

  DSC 7397

 • DSC 7399

  DSC 7399

 • DSC 7398

  DSC 7398

 • DSC 7401

  DSC 7401

 • DSC 7403

  DSC 7403

 • DSC 7405

  DSC 7405

 • DSC 7407

  DSC 7407

 • DSC 7411

  DSC 7411

 • DSC 7413

  DSC 7413

 • DSC 7414

  DSC 7414

 • DSC 7417

  DSC 7417

 • DSC 7420

  DSC 7420

 • DSC 7421

  DSC 7421

 • DSC 7422

  DSC 7422

 • DSC 7423

  DSC 7423

 • DSC 7429

  DSC 7429

 • DSC 7430

  DSC 7430

 • DSC 7431

  DSC 7431

 • DSC 7432

  DSC 7432

 • DSC 7435

  DSC 7435

 • DSC 7436

  DSC 7436

 • DSC 7438

  DSC 7438

 • DSC 7442

  DSC 7442

 • DSC 7444

  DSC 7444

 • DSC 7446

  DSC 7446

 • DSC 7445

  DSC 7445

 • DSC 7448

  DSC 7448

 • DSC 7449

  DSC 7449

 • DSC 7447

  DSC 7447

 • DSC 7450

  DSC 7450

 • DSC 7453

  DSC 7453

 • DSC 7456

  DSC 7456

 • DSC 7457

  DSC 7457

 • DSC 7454

  DSC 7454

 • DSC 7458

  DSC 7458

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends