งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ผอ.แสน แหวนวงศ์

วันที่ 20 กันยายน 2561 จัดงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 6159

  DSC 6159

 • DSC 6161

  DSC 6161

 • DSC 6164

  DSC 6164

 • DSC 6162

  DSC 6162

 • DSC 6163

  DSC 6163

 • DSC 6166

  DSC 6166

 • DSC 6170

  DSC 6170

 • DSC 6173

  DSC 6173

 • DSC 6174

  DSC 6174

 • DSC 6176

  DSC 6176

 • DSC 6177

  DSC 6177

 • DSC 6178

  DSC 6178

 • DSC 6179

  DSC 6179

 • DSC 6181

  DSC 6181

 • DSC 6180

  DSC 6180

 • DSC 6182

  DSC 6182

 • DSC 6183

  DSC 6183

 • DSC 6184

  DSC 6184

 • DSC 6186

  DSC 6186

 • DSC 6188

  DSC 6188

 • DSC 6189

  DSC 6189

 • DSC 6192

  DSC 6192

 • DSC 6191

  DSC 6191

 • DSC 6193

  DSC 6193

 • DSC 6194

  DSC 6194

 • DSC 6199

  DSC 6199

 • DSC 6200

  DSC 6200

 • DSC 6201

  DSC 6201

 • DSC 6203

  DSC 6203

 • DSC 6205

  DSC 6205

 • DSC 6207

  DSC 6207

 • DSC 6208

  DSC 6208

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends