โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนสุรวิทยาคารเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 ชีววิทยา ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประธานในพิธีเปิด โดยมีนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2561 พิธีเปิดจัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 7506

  DSC 7506

 • DSC 7511

  DSC 7511

 • DSC 7507

  DSC 7507

 • DSC 7509

  DSC 7509

 • DSC 7510

  DSC 7510

 • DSC 7512

  DSC 7512

 • DSC 7513

  DSC 7513

 • DSC 7516

  DSC 7516

 • DSC 7518

  DSC 7518

 • DSC 7514

  DSC 7514

 • DSC 7520

  DSC 7520

 • DSC 7521

  DSC 7521

 • DSC 7522

  DSC 7522

 • DSC 7524

  DSC 7524

 • DSC 7526

  DSC 7526

 • DSC 7527

  DSC 7527

 • DSC 7532

  DSC 7532

 • DSC 7529

  DSC 7529

 • DSC 7530

  DSC 7530

 • DSC 7536

  DSC 7536

 • DSC 7554

  DSC 7554

 • DSC 7559

  DSC 7559

 • DSC 7540

  DSC 7540

 • DSC 7557

  DSC 7557

 • DSC 7568

  DSC 7568

 • DSC 7584

  DSC 7584

 • DSC 7578

  DSC 7578

 • DSC 7580

  DSC 7580

 • DSC 7590

  DSC 7590

 • DSC 7592

  DSC 7592

 • DSC 7593

  DSC 7593

 • DSC 7600

  DSC 7600

 • DSC 7615

  DSC 7615

 • DSC 7607

  DSC 7607

 • DSC 7614

  DSC 7614

 • DSC 7617

  DSC 7617

 • DSC 7632

  DSC 7632

 • DSC 7619

  DSC 7619

 • DSC 7627

  DSC 7627

 • DSC 7634

  DSC 7634

 • DSC 7635

  DSC 7635

 • DSC 7636

  DSC 7636

 • DSC 7640

  DSC 7640

 • DSC 7638

  DSC 7638

 • DSC 7645

  DSC 7645

 • DSC 7647

  DSC 7647

 • DSC 7648

  DSC 7648

 • DSC 7649

  DSC 7649

 • DSC 7653

  DSC 7653

 • DSC 7654

  DSC 7654

 • DSC 7652

  DSC 7652

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends