โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนสุรวิทยาคารเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 ชีววิทยา ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประธานในพิธีเปิด โดยมีนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2561 พิธีเปิดจัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 7655

  DSC 7655

 • DSC 7656

  DSC 7656

 • DSC 7663

  DSC 7663

 • DSC 7664

  DSC 7664

 • DSC 7670

  DSC 7670

 • DSC 7675

  DSC 7675

 • DSC 7680

  DSC 7680

 • DSC 7681

  DSC 7681

 • DSC 7686

  DSC 7686

 • DSC 7690

  DSC 7690

 • DSC 7692

  DSC 7692

 • DSC 7695

  DSC 7695

 • DSC 7698

  DSC 7698

 • DSC 7701

  DSC 7701

 • DSC 7708

  DSC 7708

 • DSC 7707

  DSC 7707

 • DSC 7710

  DSC 7710

 • DSC 7712

  DSC 7712

 • DSC 7716

  DSC 7716

 • DSC 7718

  DSC 7718

 • DSC 7713

  DSC 7713

 • DSC 7721

  DSC 7721

 • DSC 7722

  DSC 7722

 • DSC 7724

  DSC 7724

 • DSC 7727

  DSC 7727

 • DSC 7728

  DSC 7728

 • DSC 7733

  DSC 7733

 • DSC 7734

  DSC 7734

 • DSC 7735

  DSC 7735

 • DSC 7742

  DSC 7742

 • DSC 7744

  DSC 7744

 • DSC 7746

  DSC 7746

 • DSC 7748

  DSC 7748

 • DSC 7750

  DSC 7750

 • DSC 7574

  DSC 7574

 • DSC 7577

  DSC 7577

 • DSC 7578

  DSC 7578

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends