กิจกรรมเช้าวันจันทร์ มอบเกียรติบัตร รางวัลตัวแทนนักเรียน

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี และมอบรางวัล เกียรติบัตรต่างๆ ให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ของแต่ละกลุ่มสาระ ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนกีฬารักบี้ฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ,ตัวแทนนักเรียนแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ณ โดมพลศึกษา กิจกรรมหน้าเสาธง
 • DSC 9797

  DSC 9797

 • DSC 9799

  DSC 9799

 • DSC 9800

  DSC 9800

 • DSC 9801

  DSC 9801

 • DSC 9802

  DSC 9802

 • DSC 9803

  DSC 9803

 • DSC 9804

  DSC 9804

 • DSC 9805

  DSC 9805

 • DSC 9806

  DSC 9806

 • DSC 9807

  DSC 9807

 • DSC 9808

  DSC 9808

 • DSC 9809

  DSC 9809

 • DSC 9810

  DSC 9810

 • DSC 9811

  DSC 9811

 • DSC 9812

  DSC 9812

 • DSC 9813

  DSC 9813

 • DSC 9814

  DSC 9814

 • DSC 9819

  DSC 9819

 • DSC 9820

  DSC 9820

 • DSC 9821

  DSC 9821

 • DSC 9822

  DSC 9822

 • DSC 9823

  DSC 9823

 • DSC 9824

  DSC 9824

 • DSC 9825

  DSC 9825

 • DSC 9826

  DSC 9826

 • DSC 9829

  DSC 9829

 • DSC 9830

  DSC 9830

 • DSC 9832

  DSC 9832

 • DSC 9833

  DSC 9833

 • DSC 9834

  DSC 9834

 • DSC 9835

  DSC 9835

 • DSC 9836

  DSC 9836

 • DSC 9837

  DSC 9837

 • DSC 9838

  DSC 9838

 • DSC 9840

  DSC 9840

 • DSC 9844

  DSC 9844

 • DSC 9846

  DSC 9846

 • DSC 9849

  DSC 9849

 • DSC 9848

  DSC 9848

 • DSC 9851

  DSC 9851

 • DSC 9853

  DSC 9853

 • DSC 9854

  DSC 9854

 • DSC 9855

  DSC 9855

 • DSC 9857

  DSC 9857

 • DSC 9858

  DSC 9858

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends