งานช้างประจำปี2561 โรงเรียนสุรวิทยาคารร่วมกิจกรรมของจังหวัด

โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยการนำของนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมของจังหวัดในช่วงเทศกาลประจำปี งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2561
 • DSC 0009

  DSC 0009

 • DSC 0020

  DSC 0020

 • DSC 0023

  DSC 0023

 • DSC 0021

  DSC 0021

 • DSC 0019

  DSC 0019

 • DSC 0029

  DSC 0029

 • DSC 0026

  DSC 0026

 • DSC 0027

  DSC 0027

 • DSC 0024

  DSC 0024

 • DSC 0032

  DSC 0032

 • DSC 0038

  DSC 0038

 • DSC 0040

  DSC 0040

 • DSC 0039

  DSC 0039

 • DSC 0041

  DSC 0041

 • DSC 0042

  DSC 0042

 • DSC 0043

  DSC 0043

 • DSC 0047

  DSC 0047

 • DSC 0049

  DSC 0049

 • DSC 0051

  DSC 0051

 • DSC 0052

  DSC 0052

 • DSC 0055

  DSC 0055

 • DSC 0057

  DSC 0057

 • DSC 0061

  DSC 0061

 • DSC 0065

  DSC 0065

 • DSC 0063

  DSC 0063

 • DSC 0066

  DSC 0066

 • DSC 0068

  DSC 0068

 • DSC 0069

  DSC 0069

 • DSC 0070

  DSC 0070

 • DSC 0071

  DSC 0071

 • DSC 0072

  DSC 0072

 • DSC 0073

  DSC 0073

 • DSC 0074

  DSC 0074

 • DSC 0076

  DSC 0076

 • DSC 0077

  DSC 0077

 • DSC 0078

  DSC 0078

 • DSC 0079

  DSC 0079

 • DSC 0081

  DSC 0081

 • DSC 0082

  DSC 0082

 • DSC 0083

  DSC 0083

 • DSC 0084

  DSC 0084

 • DSC 0086

  DSC 0086

 • DSC 0087

  DSC 0087

 • DSC 0088

  DSC 0088

 • DSC 0089

  DSC 0089

 • DSC 0090

  DSC 0090

 • DSC 0091

  DSC 0091

 • DSC 0092

  DSC 0092

 • DSC 0093

  DSC 0093

 • DSC 0094

  DSC 0094

 • DSC 0095

  DSC 0095

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends