กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้ปฏิบัติตนเหมาะสม มีคุณธรรมประจำใจ ประพฤติตนเป็นคนดีต่อตนเอง และสังคม โดยท่านพระมหาอดุลย์ เขมปัญโญ พระปลัดธงไชย อภินันทญาโณ พระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วัดยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจากนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายอบรมฯ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี หัวหน้าระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 8957

  DSC 8957

 • DSC 8958

  DSC 8958

 • DSC 8954

  DSC 8954

 • DSC 8960

  DSC 8960

 • DSC 8956

  DSC 8956

 • DSC 8959

  DSC 8959

 • DSC 8965

  DSC 8965

 • DSC 8962

  DSC 8962

 • DSC 8956

  DSC 8956

 • DSC 8957

  DSC 8957

 • DSC 8954

  DSC 8954

 • DSC 8958

  DSC 8958

 • DSC 8960

  DSC 8960

 • DSC 8959

  DSC 8959

 • DSC 8955

  DSC 8955

 • DSC 8961

  DSC 8961

 • DSC 8963

  DSC 8963

 • DSC 8964

  DSC 8964

 • DSC 8962

  DSC 8962

 • DSC 8967

  DSC 8967

 • DSC 8969

  DSC 8969

 • DSC 8971

  DSC 8971

 • DSC 8965

  DSC 8965

 • DSC 8968

  DSC 8968

 • DSC 8972

  DSC 8972

 • DSC 8966

  DSC 8966

 • DSC 8970

  DSC 8970

 • DSC 8973

  DSC 8973

 • DSC 8981

  DSC 8981

 • DSC 8978

  DSC 8978

 • DSC 8976

  DSC 8976

 • DSC 8980

  DSC 8980

 • DSC 8975

  DSC 8975

 • DSC 8982

  DSC 8982

 • DSC 8987

  DSC 8987

 • DSC 8988

  DSC 8988

 • DSC 8990

  DSC 8990

 • DSC 8989

  DSC 8989

 • DSC 8984

  DSC 8984

 • DSC 8992

  DSC 8992

 • DSC 8995

  DSC 8995

 • DSC 8997

  DSC 8997

 • DSC 8994

  DSC 8994

 • DSC 8998

  DSC 8998

 • DSC 9000

  DSC 9000

 • DSC 9002

  DSC 9002

 • DSC 9003

  DSC 9003

 • DSC 9005

  DSC 9005

 • DSC 9010

  DSC 9010

 • DSC 9007

  DSC 9007

 • DSC 9006

  DSC 9006

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends