เตรียมความพร้อมสอบ 9 วิชาสามัญและ O-NET สู่มหาวิทยาลัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมติวเข้มเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญและการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรพิเศษ ติวเตอร์ Kru Cakla ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
 • DSC 9914

  DSC 9914

 • DSC 9917

  DSC 9917

 • DSC 9915

  DSC 9915

 • DSC 9918

  DSC 9918

 • DSC 9921

  DSC 9921

 • DSC 9922

  DSC 9922

 • DSC 9923

  DSC 9923

 • DSC 9924

  DSC 9924

 • DSC 9925

  DSC 9925

 • DSC 9926

  DSC 9926

 • DSC 9927

  DSC 9927

 • DSC 9928

  DSC 9928

 • DSC 9930

  DSC 9930

 • DSC 9929

  DSC 9929

 • DSC 9931

  DSC 9931

 • DSC 9949

  DSC 9949

 • DSC 9950

  DSC 9950

 • DSC 9951

  DSC 9951

 • DSC 9952

  DSC 9952

 • DSC 9955

  DSC 9955

 • DSC 9957

  DSC 9957

 • DSC 9956

  DSC 9956

 • DSC 9958

  DSC 9958

 • DSC 9959

  DSC 9959

 • DSC 9960

  DSC 9960

 • DSC 9961

  DSC 9961

 • DSC 9962

  DSC 9962

 • DSC 9965

  DSC 9965

 • DSC 9964

  DSC 9964

 • DSC 9963

  DSC 9963

 • DSC 9966

  DSC 9966

 • DSC 9968

  DSC 9968

 • DSC 9969

  DSC 9969

 • DSC 9971

  DSC 9971

 • DSC 9970

  DSC 9970

 • DSC 9972

  DSC 9972

 • DSC 9990

  DSC 9990

 • DSC 9989

  DSC 9989

 • DSC 9988

  DSC 9988

 • DSC 9987

  DSC 9987

 • DSC 9986

  DSC 9986

 • DSC 9991

  DSC 9991

 • DSC 9994

  DSC 9994

 • DSC 9995-2

  DSC 9995-2

 • DSC 9996

  DSC 9996

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends