พิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดสุรินทร์ และคณะสายบุญ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยผู้อำนวยการอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดสุรินทร์ และคณะสายบุญ ณ วัดจำปา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคีครั้งนี้อย่างมากมาย
 • DSC 9617

  DSC 9617

 • DSC 9612

  DSC 9612

 • DSC 9626

  DSC 9626

 • DSC 9614

  DSC 9614

 • DSC 9621

  DSC 9621

 • DSC 9627

  DSC 9627

 • DSC 9635

  DSC 9635

 • DSC 9630

  DSC 9630

 • DSC 9641

  DSC 9641

 • DSC 9633

  DSC 9633

 • DSC 9637

  DSC 9637

 • DSC 9643

  DSC 9643

 • DSC 9647

  DSC 9647

 • DSC 9645

  DSC 9645

 • DSC 9651

  DSC 9651

 • DSC 9659

  DSC 9659

 • DSC 9652

  DSC 9652

 • DSC 9660

  DSC 9660

 • DSC 9655

  DSC 9655

 • DSC 9661

  DSC 9661

 • DSC 9663

  DSC 9663

 • DSC 9666

  DSC 9666

 • DSC 9668

  DSC 9668

 • DSC 9674

  DSC 9674

 • DSC 9672

  DSC 9672

 • DSC 9669

  DSC 9669

 • DSC 9678

  DSC 9678

 • DSC 9681

  DSC 9681

 • DSC 9684

  DSC 9684

 • DSC 9688

  DSC 9688

 • DSC 9689

  DSC 9689

 • DSC 9692

  DSC 9692

 • DSC 9693

  DSC 9693

 • DSC 9698

  DSC 9698

 • DSC 9694

  DSC 9694

 • DSC 9699

  DSC 9699

 • DSC 9705

  DSC 9705

 • DSC 9707

  DSC 9707

 • DSC 9710

  DSC 9710

 • DSC 9702

  DSC 9702

 • DSC 9715

  DSC 9715

 • DSC 9712

  DSC 9712

 • DSC 9713

  DSC 9713

 • DSC 9716

  DSC 9716

 • DSC 9722

  DSC 9722

 • DSC 9719

  DSC 9719

 • DSC 9720

  DSC 9720

 • DSC 9723

  DSC 9723

 • DSC 9726

  DSC 9726

 • DSC 9733

  DSC 9733

 • DSC 9735

  DSC 9735

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends