กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์ ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ได้พบปะกับนักเรียนและมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนตัวแทนที่ได้รับรางวัล ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติให้กับนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ โดมพลศึกษา
 • DSC 9380

  DSC 9380

 • DSC 9381

  DSC 9381

 • DSC 9382

  DSC 9382

 • DSC 9383

  DSC 9383

 • DSC 9384

  DSC 9384

 • DSC 9385

  DSC 9385

 • DSC 9386

  DSC 9386

 • DSC 9387

  DSC 9387

 • DSC 9388

  DSC 9388

 • DSC 9389

  DSC 9389

 • DSC 9390

  DSC 9390

 • DSC 9391

  DSC 9391

 • DSC 9392

  DSC 9392

 • DSC 9393

  DSC 9393

 • DSC 9394

  DSC 9394

 • DSC 9395

  DSC 9395

 • DSC 9396

  DSC 9396

 • DSC 9397

  DSC 9397

 • DSC 9398

  DSC 9398

 • DSC 9399

  DSC 9399

 • DSC 9400

  DSC 9400

 • DSC 9401

  DSC 9401

 • DSC 9402

  DSC 9402

 • DSC 9403

  DSC 9403

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends