พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ "พ่อดีเด่น ลูกกตัญญู" ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดกิจกรรม พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ "พ่อดีเด่น ลูกกตัญญู" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคัดเลือกตัวแทนคุณพ่อดีเด่น จากนักเรียนตัวแทนห้องเรียน ร่วมกิจกรรม มีนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
 • DSC 0720

  DSC 0720

 • DSC 0718

  DSC 0718

 • DSC 0717

  DSC 0717

 • DSC 0716

  DSC 0716

 • DSC 0722

  DSC 0722

 • DSC 0725

  DSC 0725

 • DSC 0721

  DSC 0721

 • DSC 0723

  DSC 0723

 • DSC 0724

  DSC 0724

 • DSC 0727

  DSC 0727

 • DSC 0726

  DSC 0726

 • DSC 0729

  DSC 0729

 • DSC 0728

  DSC 0728

 • DSC 0730

  DSC 0730

 • DSC 0731

  DSC 0731

 • DSC 0732

  DSC 0732

 • DSC 0733

  DSC 0733

 • DSC 0734

  DSC 0734

 • DSC 0735

  DSC 0735

 • DSC 0737

  DSC 0737

 • DSC 0736

  DSC 0736

 • DSC 0738

  DSC 0738

 • DSC 0739

  DSC 0739

 • DSC 0740

  DSC 0740

 • DSC 0741

  DSC 0741

 • DSC 0742

  DSC 0742

 • DSC 0744

  DSC 0744

 • DSC 0743

  DSC 0743

 • DSC 0746

  DSC 0746

 • DSC 0748

  DSC 0748

 • DSC 0749

  DSC 0749

 • DSC 0750

  DSC 0750

 • DSC 0753

  DSC 0753

 • DSC 0751

  DSC 0751

 • DSC 0755

  DSC 0755

 • DSC 0756

  DSC 0756

 • DSC 0758

  DSC 0758

 • DSC 0757

  DSC 0757

 • DSC 0760

  DSC 0760

 • DSC 0759

  DSC 0759

 • DSC 0761

  DSC 0761

 • DSC 0762

  DSC 0762

 • DSC 0763

  DSC 0763

 • DSC 0764

  DSC 0764

 • DSC 0765

  DSC 0765

 • DSC 0766

  DSC 0766

 • DSC 0770

  DSC 0770

 • DSC 0767

  DSC 0767

 • DSC 0768

  DSC 0768

 • DSC 0772

  DSC 0772

 • DSC 0773

  DSC 0773

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends