การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพม.33

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 11/2561 ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 85 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
 • DSC 1414

  DSC 1414

 • DSC 1409

  DSC 1409

 • DSC 1413

  DSC 1413

 • DSC 1408

  DSC 1408

 • DSC 1416

  DSC 1416

 • DSC 1418

  DSC 1418

 • DSC 1421

  DSC 1421

 • DSC 1505

  DSC 1505

 • DSC 1452

  DSC 1452

 • DSC 1514

  DSC 1514

 • DSC 1528

  DSC 1528

 • DSC 1430

  DSC 1430

 • DSC 1428

  DSC 1428

 • DSC 1432

  DSC 1432

 • DSC 1431

  DSC 1431

 • DSC 1433

  DSC 1433

 • DSC 1435

  DSC 1435

 • DSC 1441

  DSC 1441

 • DSC 1436

  DSC 1436

 • DSC 1442

  DSC 1442

 • DSC 1443

  DSC 1443

 • DSC 1445

  DSC 1445

 • DSC 1451

  DSC 1451

 • DSC 1446

  DSC 1446

 • DSC 1448

  DSC 1448

 • DSC 1450

  DSC 1450

 • DSC 1455

  DSC 1455

 • DSC 1458

  DSC 1458

 • DSC 1461

  DSC 1461

 • DSC 1470

  DSC 1470

 • DSC 1471

  DSC 1471

 • DSC 1472

  DSC 1472

 • DSC 1473

  DSC 1473

 • DSC 1474

  DSC 1474

 • DSC 1475

  DSC 1475

 • DSC 1476

  DSC 1476

 • DSC 1477

  DSC 1477

 • DSC 1478

  DSC 1478

 • DSC 1479

  DSC 1479

 • DSC 1481

  DSC 1481

 • DSC 1483

  DSC 1483

 • DSC 1482

  DSC 1482

 • DSC 1484

  DSC 1484

 • DSC 1485

  DSC 1485

 • DSC 1486

  DSC 1486

 • DSC 1489

  DSC 1489

 • DSC 1491

  DSC 1491

 • DSC 1490

  DSC 1490

 • DSC 1493

  DSC 1493

 • DSC 1495

  DSC 1495

 • DSC 1496

  DSC 1496

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends