กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ เตรียมตัวสู่สนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ เตรียมตัวสู่สนามสอบ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา เคมี ชีววิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยมีติวเตอร์ผู้มีความรู้ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคการคิดวิเคราะห์ เพื่อตลุยโจทย์ในการเตรียมความพร้อมการสอบของนักเรียน ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
 • DSC 1836

  DSC 1836

 • DSC 1832

  DSC 1832

 • DSC 1838

  DSC 1838

 • DSC 1835

  DSC 1835

 • DSC 1831

  DSC 1831

 • DSC 1839

  DSC 1839

 • DSC 1841

  DSC 1841

 • DSC 1840

  DSC 1840

 • DSC 1842

  DSC 1842

 • DSC 1843

  DSC 1843

 • DSC 1844

  DSC 1844

 • DSC 1845

  DSC 1845

 • DSC 1847

  DSC 1847

 • DSC 1849

  DSC 1849

 • DSC 1850

  DSC 1850

 • DSC 1852

  DSC 1852

 • DSC 1853

  DSC 1853

 • DSC 1855

  DSC 1855

 • DSC 1857

  DSC 1857

 • DSC 1861

  DSC 1861

 • DSC 1863

  DSC 1863

 • DSC 1865

  DSC 1865

 • DSC 1866

  DSC 1866

 • DSC 1868

  DSC 1868

 • DSC 1888

  DSC 1888

 • DSC 1889

  DSC 1889

 • DSC 1893

  DSC 1893

 • DSC 1895

  DSC 1895

 • DSC 1892

  DSC 1892

 • DSC 1896

  DSC 1896

 • DSC 1904

  DSC 1904

 • DSC 1901

  DSC 1901

 • DSC 1903

  DSC 1903

 • DSC 1905

  DSC 1905

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends