นิทรรศการ "ศิลปะ Young อยู่" ปีที่6 โลกของธรรมชาติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดนิทรรศการ "ศิลปะ Young อยู่" ปีที่6 โลกของธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการออกร้านค้าของนักเรียน การจัดนิทรรศการภาพวาด เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ ของธรรมชาติผ่านลายเส้นสวยงาม การประกวดภาพวาดของนักเรียนทุกระดับ รวมถึงการประกวดวงดนตรีของนักเรียน โดยมีนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 1592

  DSC 1592

 • DSC 1596

  DSC 1596

 • DSC 1595

  DSC 1595

 • DSC 1589

  DSC 1589

 • DSC 1593

  DSC 1593

 • DSC 1598

  DSC 1598

 • DSC 1602

  DSC 1602

 • DSC 1621

  DSC 1621

 • DSC 1604

  DSC 1604

 • DSC 1629

  DSC 1629

 • DSC 1634

  DSC 1634

 • DSC 1631

  DSC 1631

 • DSC 1639

  DSC 1639

 • DSC 1642

  DSC 1642

 • DSC 1647

  DSC 1647

 • DSC 1638

  DSC 1638

 • DSC 1640

  DSC 1640

 • DSC 1649

  DSC 1649

 • DSC 1655

  DSC 1655

 • DSC 1653

  DSC 1653

 • DSC 1657

  DSC 1657

 • DSC 1658

  DSC 1658

 • DSC 1659

  DSC 1659

 • DSC 1663

  DSC 1663

 • DSC 1667

  DSC 1667

 • DSC 1676

  DSC 1676

 • DSC 1677

  DSC 1677

 • DSC 1679

  DSC 1679

 • DSC 1680

  DSC 1680

 • DSC 1683

  DSC 1683

 • DSC 1681

  DSC 1681

 • DSC 1684

  DSC 1684

 • DSC 1685

  DSC 1685

 • DSC 1691

  DSC 1691

 • DSC 1692

  DSC 1692

 • DSC 1693

  DSC 1693

 • DSC 1698

  DSC 1698

 • DSC 1695

  DSC 1695

 • DSC 1696

  DSC 1696

 • DSC 1699

  DSC 1699

 • DSC 1700

  DSC 1700

 • DSC 1701

  DSC 1701

 • DSC 1665

  DSC 1665

 • DSC 1708

  DSC 1708

 • DSC 1705

  DSC 1705

 • DSC 1711

  DSC 1711

 • DSC 1709

  DSC 1709

 • DSC 1712

  DSC 1712

 • DSC 1713

  DSC 1713

 • DSC 1714

  DSC 1714

 • DSC 1716

  DSC 1716

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends