นิทรรศการ "ศิลปะ Young อยู่" ปีที่6 โลกของธรรมชาติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดนิทรรศการ "ศิลปะ Young อยู่" ปีที่6 โลกของธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการออกร้านค้าของนักเรียน การจัดนิทรรศการภาพวาด เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ ของธรรมชาติผ่านลายเส้นสวยงาม การประกวดภาพวาดของนักเรียนทุกระดับ รวมถึงการประกวดวงดนตรีของนักเรียน โดยมีนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 1717

  DSC 1717

 • DSC 1715

  DSC 1715

 • DSC 1718

  DSC 1718

 • DSC 1719

  DSC 1719

 • DSC 1720

  DSC 1720

 • DSC 1721

  DSC 1721

 • DSC 1722

  DSC 1722

 • DSC 1723

  DSC 1723

 • DSC 1724

  DSC 1724

 • DSC 1725

  DSC 1725

 • DSC 1726

  DSC 1726

 • DSC 1727

  DSC 1727

 • DSC 1728

  DSC 1728

 • DSC 1729

  DSC 1729

 • DSC 1731

  DSC 1731

 • DSC 1732

  DSC 1732

 • DSC 1734

  DSC 1734

 • DSC 1735

  DSC 1735

 • DSC 1736

  DSC 1736

 • DSC 1742

  DSC 1742

 • DSC 1737

  DSC 1737

 • DSC 1741

  DSC 1741

 • DSC 1743

  DSC 1743

 • DSC 1744

  DSC 1744

 • DSC 1746

  DSC 1746

 • DSC 1747

  DSC 1747

 • DSC 1745

  DSC 1745

 • DSC 1751

  DSC 1751

 • DSC 1748

  DSC 1748

 • DSC 1755

  DSC 1755

 • DSC 1753

  DSC 1753

 • DSC 1757

  DSC 1757

 • DSC 1758

  DSC 1758

 • DSC 1759

  DSC 1759

 • DSC 1760

  DSC 1760

 • DSC 1761

  DSC 1761

 • DSC 1762

  DSC 1762

 • DSC 1765

  DSC 1765

 • DSC 1766

  DSC 1766

 • DSC 1768

  DSC 1768

 • DSC 1769

  DSC 1769

 • DSC 1770

  DSC 1770

 • DSC 1775

  DSC 1775

 • DSC 1776

  DSC 1776

 • DSC 1777

  DSC 1777

 • DSC 1778

  DSC 1778

 • DSC 1795

  DSC 1795

 • DSC 1792

  DSC 1792

 • DSC 1797

  DSC 1797

 • DSC 1801

  DSC 1801

 • DSC 1793

  DSC 1793

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends