พิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่ 22 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่ แบบอาคารเรียน 324 ล/55-ก
 • DSC 3661

  DSC 3661

 • DSC 3660

  DSC 3660

 • DSC 3656

  DSC 3656

 • DSC 3657

  DSC 3657

 • DSC 3659

  DSC 3659

 • DSC 3662

  DSC 3662

 • DSC 3666

  DSC 3666

 • DSC 3665

  DSC 3665

 • DSC 3663

  DSC 3663

 • DSC 3668

  DSC 3668

 • DSC 3669

  DSC 3669

 • DSC 3671

  DSC 3671

 • DSC 3687

  DSC 3687

 • DSC 3673

  DSC 3673

 • DSC 3678

  DSC 3678

 • DSC 3689

  DSC 3689

 • DSC 3691

  DSC 3691

 • DSC 3701

  DSC 3701

 • DSC 3704

  DSC 3704

 • DSC 3694

  DSC 3694

 • DSC 3705

  DSC 3705

 • DSC 3712

  DSC 3712

 • DSC 3714

  DSC 3714

 • DSC 3716

  DSC 3716

 • DSC 3717

  DSC 3717

 • DSC 3720

  DSC 3720

 • DSC 3722

  DSC 3722

 • DSC 3724

  DSC 3724

 • DSC 3723

  DSC 3723

 • DSC 3725

  DSC 3725

 • DSC 3726

  DSC 3726

 • DSC 3727

  DSC 3727

 • DSC 3730

  DSC 3730

 • DSC 3737

  DSC 3737

 • DSC 3738

  DSC 3738

 • DSC 3739

  DSC 3739

 • DSC 3741

  DSC 3741

 • DSC 3742

  DSC 3742

 • DSC 3744

  DSC 3744

 • DSC 3745

  DSC 3745

 • DSC 3746

  DSC 3746

 • DSC 3747

  DSC 3747

 • DSC 3748

  DSC 3748

 • DSC 3749

  DSC 3749

 • DSC 3750

  DSC 3750

 • DSC 3752

  DSC 3752

 • DSC 3754

  DSC 3754

 • DSC 3756

  DSC 3756

 • DSC 3757

  DSC 3757

 • DSC 3759

  DSC 3759

 • DSC 3760

  DSC 3760

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends