พิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่ 22 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่ แบบอาคารเรียน 324 ล/55-ก
 • DSC 3872

  DSC 3872

 • DSC 3875

  DSC 3875

 • DSC 3876

  DSC 3876

 • DSC 3878

  DSC 3878

 • DSC 3879

  DSC 3879

 • DSC 3880

  DSC 3880

 • DSC 3881

  DSC 3881

 • DSC 3882

  DSC 3882

 • DSC 3883

  DSC 3883

 • DSC 3884

  DSC 3884

 • DSC 3888

  DSC 3888

 • DSC 3887

  DSC 3887

 • DSC 3886

  DSC 3886

 • DSC 3891

  DSC 3891

 • DSC 3889

  DSC 3889

 • DSC 3894

  DSC 3894

 • DSC 3895

  DSC 3895

 • DSC 3896

  DSC 3896

 • DSC 3893

  DSC 3893

 • DSC 3892

  DSC 3892

 • DSC 3898

  DSC 3898

 • DSC 3903

  DSC 3903

 • DSC 3900

  DSC 3900

 • DSC 3901

  DSC 3901

 • DSC 3904

  DSC 3904

 • DSC 3905

  DSC 3905

 • DSC 3907

  DSC 3907

 • DSC 3909

  DSC 3909

 • DSC 3910

  DSC 3910

 • DSC 3911

  DSC 3911

 • DSC 3912

  DSC 3912

 • DSC 3913

  DSC 3913

 • DSC 3914

  DSC 3914

 • DSC 3915

  DSC 3915

 • DSC 3916

  DSC 3916

 • DSC 3917

  DSC 3917

 • DSC 3919

  DSC 3919

 • DSC 3918

  DSC 3918

 • DSC 3920

  DSC 3920

 • DSC 3921

  DSC 3921

 • DSC 3922

  DSC 3922

 • DSC 3923

  DSC 3923

 • DSC 3924

  DSC 3924

 • DSC 3925

  DSC 3925

 • DSC 3926

  DSC 3926

 • DSC 3927

  DSC 3927

 • DSC 3928

  DSC 3928

 • DSC 3929

  DSC 3929

 • DSC 3931

  DSC 3931

 • DSC 3930

  DSC 3930

 • DSC 3932

  DSC 3932

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends