พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 4748

  DSC 4748

 • DSC 4750

  DSC 4750

 • DSC 4751

  DSC 4751

 • DSC 4757

  DSC 4757

 • DSC 4759

  DSC 4759

 • DSC 4762

  DSC 4762

 • DSC 4764

  DSC 4764

 • DSC 4766

  DSC 4766

 • DSC 4767

  DSC 4767

 • DSC 4770

  DSC 4770

 • DSC 4771

  DSC 4771

 • DSC 4774

  DSC 4774

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends