การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 เข้ารับการสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยมีการทดสอบสมรรถนะ ความพร้อมของร่างกายในการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 6744

  DSC 6744

 • DSC 6738

  DSC 6738

 • DSC 6737

  DSC 6737

 • DSC 6739

  DSC 6739

 • DSC 6742

  DSC 6742

 • DSC 6745

  DSC 6745

 • DSC 6746

  DSC 6746

 • DSC 6747

  DSC 6747

 • DSC 6749

  DSC 6749

 • DSC 6748

  DSC 6748

 • DSC 6750

  DSC 6750

 • DSC 6753

  DSC 6753

 • DSC 6755

  DSC 6755

 • DSC 6823

  DSC 6823

 • DSC 6820

  DSC 6820

 • DSC 6825

  DSC 6825

 • DSC 6828

  DSC 6828

 • DSC 6827

  DSC 6827

 • DSC 6830

  DSC 6830

 • DSC 6831

  DSC 6831

 • DSC 6835

  DSC 6835

 • DSC 6837

  DSC 6837

 • DSC 6840

  DSC 6840

 • DSC 6841

  DSC 6841

 • DSC 6842

  DSC 6842

 • DSC 6845

  DSC 6845

 • DSC 6846

  DSC 6846

 • DSC 6847

  DSC 6847

 • DSC 6848

  DSC 6848

 • DSC 6844

  DSC 6844

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends