ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรเพื่อศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ เพื่อศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 100 ปี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 6758

  DSC 6758

 • DSC 6760

  DSC 6760

 • DSC 6761

  DSC 6761

 • DSC 6764

  DSC 6764

 • DSC 6762

  DSC 6762

 • DSC 6768

  DSC 6768

 • DSC 6766

  DSC 6766

 • DSC 6769

  DSC 6769

 • DSC 6770

  DSC 6770

 • DSC 6772

  DSC 6772

 • DSC 6775

  DSC 6775

 • DSC 6776

  DSC 6776

 • DSC 6779

  DSC 6779

 • DSC 6780

  DSC 6780

 • DSC 6777

  DSC 6777

 • DSC 6781

  DSC 6781

 • DSC 6782

  DSC 6782

 • DSC 6784

  DSC 6784

 • DSC 6783

  DSC 6783

 • DSC 6785

  DSC 6785

 • DSC 6786

  DSC 6786

 • DSC 6787

  DSC 6787

 • DSC 6789

  DSC 6789

 • DSC 6788

  DSC 6788

 • DSC 6790

  DSC 6790

 • DSC 6791

  DSC 6791

 • DSC 6792

  DSC 6792

 • DSC 6794

  DSC 6794

 • DSC 6793

  DSC 6793

 • DSC 6795

  DSC 6795

 • DSC 6796

  DSC 6796

 • DSC 6797

  DSC 6797

 • DSC 6798

  DSC 6798

 • DSC 6799

  DSC 6799

 • DSC 6800

  DSC 6800

 • DSC 6801

  DSC 6801

 • DSC 6802

  DSC 6802

 • DSC 6804

  DSC 6804

 • DSC 6803

  DSC 6803

 • DSC 6805

  DSC 6805

 • DSC 6806

  DSC 6806

 • DSC 6807

  DSC 6807

 • DSC 6808

  DSC 6808

 • DSC 6809

  DSC 6809

 • DSC 6810

  DSC 6810

 • DSC 6812

  DSC 6812

 • DSC 6813

  DSC 6813

 • DSC 6815

  DSC 6815

 • DSC 6817

  DSC 6817

 • DSC 6850

  DSC 6850

 • DSC 6853

  DSC 6853

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends