การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • DSC 6303

  DSC 6303

 • DSC 6302

  DSC 6302

 • DSC 6300

  DSC 6300

 • DSC 6301

  DSC 6301

 • DSC 6304

  DSC 6304

 • DSC 6306

  DSC 6306

 • DSC 6305

  DSC 6305

 • DSC 6307

  DSC 6307

 • DSC 6308

  DSC 6308

 • DSC 6309

  DSC 6309

 • DSC 6310

  DSC 6310

 • DSC 6311

  DSC 6311

 • DSC 6312

  DSC 6312

 • DSC 6313

  DSC 6313

 • DSC 6314

  DSC 6314

 • DSC 6315

  DSC 6315

 • DSC 6316

  DSC 6316

 • DSC 6317

  DSC 6317

 • DSC 6318

  DSC 6318

 • DSC 6319

  DSC 6319

 • DSC 6320

  DSC 6320

 • DSC 6321

  DSC 6321

 • DSC 6323

  DSC 6323

 • DSC 6322

  DSC 6322

 • DSC 6324

  DSC 6324

 • DSC 6325

  DSC 6325

 • DSC 6326

  DSC 6326

 • DSC 6327

  DSC 6327

 • DSC 6328

  DSC 6328

 • DSC 6329

  DSC 6329

 • DSC 6330

  DSC 6330

 • DSC 6331

  DSC 6331

 • DSC 6332

  DSC 6332

 • DSC 6333

  DSC 6333

 • DSC 6334

  DSC 6334

 • DSC 6335

  DSC 6335

 • DSC 6336

  DSC 6336

 • DSC 6337

  DSC 6337

 • DSC 6338

  DSC 6338

 • DSC 6339

  DSC 6339

 • DSC 6340

  DSC 6340

 • DSC 6341

  DSC 6341

 • DSC 6342

  DSC 6342

 • DSC 6343

  DSC 6343

 • DSC 6344

  DSC 6344

 • DSC 6345

  DSC 6345

 • DSC 6346

  DSC 6346

 • DSC 6347

  DSC 6347

 • DSC 6348

  DSC 6348

 • DSC 6349

  DSC 6349

 • DSC 6350

  DSC 6350

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends