โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561
 • IMG 0110

  IMG 0110

 • IMG 0111

  IMG 0111

 • IMG 0112

  IMG 0112

 • IMG 0109

  IMG 0109

 • IMG 0113

  IMG 0113

 • IMG 0114

  IMG 0114

 • IMG 0115

  IMG 0115

 • IMG 0117

  IMG 0117

 • IMG 0119

  IMG 0119

 • IMG 0120

  IMG 0120

 • IMG 0121

  IMG 0121

 • IMG 0118

  IMG 0118

 • IMG 0122

  IMG 0122

 • IMG 0124

  IMG 0124

 • IMG 0125

  IMG 0125

 • IMG 0126

  IMG 0126

 • IMG 0123

  IMG 0123

 • IMG 0128

  IMG 0128

 • IMG 0127

  IMG 0127

 • IMG 0129

  IMG 0129

 • IMG 0131

  IMG 0131

 • IMG 0130

  IMG 0130

 • IMG 0132

  IMG 0132

 • IMG 0134

  IMG 0134

 • IMG 0136

  IMG 0136

 • IMG 0135

  IMG 0135

 • IMG 0133

  IMG 0133

 • IMG 0137

  IMG 0137

 • IMG 0138

  IMG 0138

 • IMG 0139

  IMG 0139

 • IMG 0140

  IMG 0140

 • IMG 0141

  IMG 0141

 • IMG 0143

  IMG 0143

 • IMG 0142

  IMG 0142

 • IMG 0144

  IMG 0144

 • IMG 0147

  IMG 0147

 • IMG 0148

  IMG 0148

 • IMG 0150

  IMG 0150

 • IMG 0152

  IMG 0152

 • IMG 0153

  IMG 0153

 • IMG 0154

  IMG 0154

 • IMG 0158

  IMG 0158

 • IMG 0159

  IMG 0159

 • IMG 0156

  IMG 0156

 • IMG 0160

  IMG 0160

 • IMG 0162

  IMG 0162

 • IMG 0163

  IMG 0163

 • IMG 0161

  IMG 0161

 • IMG 0165

  IMG 0165

 • IMG 0164

  IMG 0164

 • IMG 0166

  IMG 0166

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends