การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน PISA

การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน Program for International Student Assessment (PISA) ของกลุ่มประเทศ OECD วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.33
 • DSC 6395

  DSC 6395

 • DSC 6400

  DSC 6400

 • DSC 6398

  DSC 6398

 • DSC 6397

  DSC 6397

 • DSC 6399

  DSC 6399

 • DSC 6401

  DSC 6401

 • DSC 6402

  DSC 6402

 • DSC 6403

  DSC 6403

 • DSC 6404

  DSC 6404

 • DSC 6405

  DSC 6405

 • DSC 6406

  DSC 6406

 • DSC 6408

  DSC 6408

 • DSC 6410

  DSC 6410

 • DSC 6409

  DSC 6409

 • DSC 6407

  DSC 6407

 • DSC 6411

  DSC 6411

 • DSC 6413

  DSC 6413

 • DSC 6412

  DSC 6412

 • DSC 6414

  DSC 6414

 • DSC 6416

  DSC 6416

 • DSC 6417

  DSC 6417

 • DSC 6418

  DSC 6418

 • DSC 6419

  DSC 6419

 • DSC 6422

  DSC 6422

 • DSC 6423

  DSC 6423

 • DSC 6424

  DSC 6424

 • DSC 6425

  DSC 6425

 • DSC 6427

  DSC 6427

 • DSC 6429

  DSC 6429

 • DSC 6431

  DSC 6431

 • DSC 6432

  DSC 6432

 • DSC 6434

  DSC 6434

 • DSC 6433

  DSC 6433

 • DSC 6435

  DSC 6435

 • DSC 6436

  DSC 6436

 • DSC 6437

  DSC 6437

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends