การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล การใช้เครื่องมือบริหารเชิงระบบ

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล การใช้เครื่องมือบริหารเชิงระบบ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 6639

  DSC 6639

 • DSC 6641

  DSC 6641

 • DSC 6640

  DSC 6640

 • DSC 6643

  DSC 6643

 • DSC 6642

  DSC 6642

 • DSC 6647

  DSC 6647

 • DSC 6656

  DSC 6656

 • DSC 6658

  DSC 6658

 • DSC 6660

  DSC 6660

 • DSC 6659

  DSC 6659

 • DSC 6663

  DSC 6663

 • DSC 6661

  DSC 6661

 • DSC 6665

  DSC 6665

 • DSC 6664

  DSC 6664

 • DSC 6666

  DSC 6666

 • DSC 6667

  DSC 6667

 • DSC 6668

  DSC 6668

 • DSC 6669

  DSC 6669

 • DSC 6670

  DSC 6670

 • DSC 6671

  DSC 6671

 • DSC 6672

  DSC 6672

 • DSC 6674

  DSC 6674

 • DSC 6675

  DSC 6675

 • DSC 6677

  DSC 6677

 • DSC 6678

  DSC 6678

 • DSC 6679

  DSC 6679

 • DSC 6680

  DSC 6680

 • DSC 6681

  DSC 6681

 • DSC 6682

  DSC 6682

 • DSC 6683

  DSC 6683

 • DSC 6685

  DSC 6685

 • DSC 6686

  DSC 6686

 • DSC 6690

  DSC 6690

 • DSC 6691

  DSC 6691

 • DSC 6693

  DSC 6693

 • DSC 6695

  DSC 6695

 • DSC 6696

  DSC 6696

 • DSC 6698

  DSC 6698

 • DSC 6699

  DSC 6699

 • DSC 6702

  DSC 6702

 • DSC 6705

  DSC 6705

 • DSC 6706

  DSC 6706

 • DSC 6708

  DSC 6708

 • DSC 6711

  DSC 6711

 • DSC 6712

  DSC 6712

 • DSC 6714

  DSC 6714

 • DSC 6717

  DSC 6717

 • DSC 6718

  DSC 6718

 • DSC 6722

  DSC 6722

 • DSC 6720

  DSC 6720

 • DSC 6725

  DSC 6725

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends