อบรมนักเรียนแกนนำ ยสร. ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานอนามัย ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมจัดการอบรมนักเรียนแกนนำ ยสร. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนตัวแทนห้องเรียนละ 2 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อนำไปขยายผลในห้องเรียน และชุมชมต่อไป
 • DSC 6902

  DSC 6902

 • DSC 6905

  DSC 6905

 • DSC 6903

  DSC 6903

 • DSC 6899

  DSC 6899

 • DSC 6901

  DSC 6901

 • DSC 6906

  DSC 6906

 • DSC 6907

  DSC 6907

 • DSC 6909

  DSC 6909

 • DSC 6911

  DSC 6911

 • DSC 6910

  DSC 6910

 • DSC 6913

  DSC 6913

 • DSC 6912

  DSC 6912

 • DSC 6914

  DSC 6914

 • DSC 6915

  DSC 6915

 • DSC 6916

  DSC 6916

 • DSC 6917

  DSC 6917

 • DSC 6918

  DSC 6918

 • DSC 6919

  DSC 6919

 • DSC 6920

  DSC 6920

 • DSC 6921

  DSC 6921

 • DSC 6922

  DSC 6922

 • DSC 6923

  DSC 6923

 • DSC 6924

  DSC 6924

 • DSC 6925

  DSC 6925

 • DSC 6926

  DSC 6926

 • DSC 6927

  DSC 6927

 • DSC 6928

  DSC 6928

 • DSC 6930

  DSC 6930

 • DSC 6929

  DSC 6929

 • DSC 6931

  DSC 6931

 • DSC 6932

  DSC 6932

 • DSC 6933

  DSC 6933

 • DSC 6934

  DSC 6934

 • DSC 6935

  DSC 6935

 • DSC 6936

  DSC 6936

 • DSC 6940

  DSC 6940

 • DSC 6938

  DSC 6938

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends