โรงเรียนพัฒนาสามัคคี จังหวัดอำนาจเจริญ มาศึกษาดูงานโรงเรียนสุรวิทยาคารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561เวลา 09.00-15.00 น.โรงเรียนพัฒนาสามัคคี จังหวัดอำนาจเจริญ มาศึกษาดูงานโรงเรียนสุรวิทยาคารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 100 ปี
 • IMG 1194

  IMG 1194

 • IMG 1195

  IMG 1195

 • IMG 1196

  IMG 1196

 • IMG 1197

  IMG 1197

 • IMG 1198

  IMG 1198

 • IMG 1199

  IMG 1199

 • IMG 1200

  IMG 1200

 • IMG 1201

  IMG 1201

 • IMG 1202

  IMG 1202

 • IMG 1203

  IMG 1203

 • IMG 1205

  IMG 1205

 • IMG 1204

  IMG 1204

 • IMG 1206

  IMG 1206

 • IMG 1207

  IMG 1207

 • IMG 1208

  IMG 1208

 • IMG 1209

  IMG 1209

 • IMG 1210

  IMG 1210

 • IMG 1212

  IMG 1212

 • IMG 1213

  IMG 1213

 • IMG 1211

  IMG 1211

 • IMG 1214

  IMG 1214

 • IMG 1216

  IMG 1216

 • IMG 1215

  IMG 1215

 • IMG 1217

  IMG 1217

 • IMG 1218

  IMG 1218

 • IMG 1219

  IMG 1219

 • IMG 1220

  IMG 1220

 • IMG 1221

  IMG 1221

 • IMG 1222

  IMG 1222

 • IMG 1223

  IMG 1223

 • IMG 1226

  IMG 1226

 • IMG 1225

  IMG 1225

 • IMG 1224

  IMG 1224

 • IMG 1227

  IMG 1227

 • IMG 1228

  IMG 1228

 • IMG 1230

  IMG 1230

 • IMG 1229

  IMG 1229

 • IMG 1231

  IMG 1231

 • IMG 1232

  IMG 1232

 • IMG 1233

  IMG 1233

 • IMG 1235

  IMG 1235

 • IMG 1236

  IMG 1236

 • IMG 1234

  IMG 1234

 • IMG 1237

  IMG 1237

 • IMG 1238

  IMG 1238

 • IMG 1239

  IMG 1239

 • IMG 1243

  IMG 1243

 • IMG 1240

  IMG 1240

 • IMG 1245

  IMG 1245

 • IMG 1244

  IMG 1244

 • IMG 1247

  IMG 1247

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends