วันสุนทรภู่ ครูกวีศรีชาติไทย

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวีศรีชาติไทย ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โดยมีนายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ในพิธีเปิดงานมีการแสดงสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา
 • DSC 7790

  DSC 7790

 • DSC 7791

  DSC 7791

 • DSC 7792

  DSC 7792

 • DSC 7788

  DSC 7788

 • DSC 7789

  DSC 7789

 • DSC 7793

  DSC 7793

 • DSC 7796

  DSC 7796

 • DSC 7799

  DSC 7799

 • DSC 7801

  DSC 7801

 • DSC 7797

  DSC 7797

 • DSC 7804

  DSC 7804

 • DSC 7802

  DSC 7802

 • DSC 7805

  DSC 7805

 • DSC 7803

  DSC 7803

 • DSC 7807

  DSC 7807

 • DSC 7808

  DSC 7808

 • DSC 7809

  DSC 7809

 • DSC 7814

  DSC 7814

 • DSC 7815

  DSC 7815

 • DSC 7816

  DSC 7816

 • DSC 7818

  DSC 7818

 • DSC 7820

  DSC 7820

 • DSC 7821

  DSC 7821

 • DSC 7822

  DSC 7822

 • DSC 7823

  DSC 7823

 • DSC 7824

  DSC 7824

 • DSC 7826

  DSC 7826

 • DSC 7827

  DSC 7827

 • DSC 7828

  DSC 7828

 • DSC 7830

  DSC 7830

 • DSC 7831

  DSC 7831

 • DSC 7832

  DSC 7832

 • DSC 7834

  DSC 7834

 • DSC 7836

  DSC 7836

 • DSC 7837

  DSC 7837

 • DSC 7843

  DSC 7843

 • DSC 7844

  DSC 7844

 • DSC 7846

  DSC 7846

 • DSC 7848

  DSC 7848

 • DSC 7850

  DSC 7850

 • DSC 7857

  DSC 7857

 • DSC 7858

  DSC 7858

 • DSC 7859

  DSC 7859

 • DSC 7860

  DSC 7860

 • DSC 7861

  DSC 7861

 • DSC 7863

  DSC 7863

 • DSC 7864

  DSC 7864

 • DSC 7867

  DSC 7867

 • DSC 7869

  DSC 7869

 • DSC 7868

  DSC 7868

 • DSC 7870

  DSC 7870

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends