กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2561

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมบริหารงานสภานักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ระบบเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมครั้งนี้ โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการร่วมแสดงออกทางการเมือง สนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรียน
 • DSC 2806

  DSC 2806

 • DSC 2811

  DSC 2811

 • DSC 2804

  DSC 2804

 • DSC 2818

  DSC 2818

 • DSC 2815

  DSC 2815

 • DSC 2822

  DSC 2822

 • DSC 2831

  DSC 2831

 • DSC 2826

  DSC 2826

 • DSC 2829

  DSC 2829

 • DSC 2835

  DSC 2835

 • DSC 2836

  DSC 2836

 • DSC 2837

  DSC 2837

 • DSC 2838

  DSC 2838

 • DSC 2846

  DSC 2846

 • DSC 2839

  DSC 2839

 • DSC 2847

  DSC 2847

 • DSC 2848

  DSC 2848

 • DSC 2849

  DSC 2849

 • DSC 2857

  DSC 2857

 • DSC 2851

  DSC 2851

 • DSC 2858

  DSC 2858

 • DSC 2859

  DSC 2859

 • DSC 2860

  DSC 2860

 • DSC 2865

  DSC 2865

 • DSC 2864

  DSC 2864

 • DSC 2866

  DSC 2866

 • DSC 2867

  DSC 2867

 • DSC 2868

  DSC 2868

 • DSC 2873

  DSC 2873

 • DSC 2871

  DSC 2871

 • DSC 2875

  DSC 2875

 • DSC 2874

  DSC 2874

 • DSC 2876

  DSC 2876

 • DSC 2877

  DSC 2877

 • DSC 2878

  DSC 2878

 • DSC 2880

  DSC 2880

 • DSC 2881

  DSC 2881

 • DSC 2882

  DSC 2882

 • DSC 2883

  DSC 2883

 • DSC 2885

  DSC 2885

 • DSC 2888

  DSC 2888

 • DSC 2886

  DSC 2886

 • DSC 2889

  DSC 2889

 • DSC 2890

  DSC 2890

 • DSC 2891

  DSC 2891

 • DSC 2892

  DSC 2892

 • DSC 2893

  DSC 2893

 • DSC 2894

  DSC 2894

 • DSC 2895

  DSC 2895

 • DSC 2896

  DSC 2896

 • DSC 2897

  DSC 2897

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends