ประเมิน "รางวัลสถานศึกษาพอเพียง"

วันที่ 20 กันยายน 2560 กิจกรรมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินสภาพจริงในการคัดกรอง "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล) ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากจังหวัดเลย ภายใต้กลุ่มยุวสถิรคุณ และศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • IMG 0952

  IMG 0952

 • IMG 0956

  IMG 0956

 • IMG 0954

  IMG 0954

 • IMG 0955

  IMG 0955

 • IMG 0953

  IMG 0953

 • IMG 0957

  IMG 0957

 • IMG 0960

  IMG 0960

 • IMG 0958

  IMG 0958

 • IMG 0959

  IMG 0959

 • IMG 0961

  IMG 0961

 • IMG 0962

  IMG 0962

 • IMG 0964

  IMG 0964

 • IMG 0965

  IMG 0965

 • IMG 0963

  IMG 0963

 • IMG 0966

  IMG 0966

 • IMG 0967

  IMG 0967

 • IMG 0971

  IMG 0971

 • IMG 0969

  IMG 0969

 • IMG 0968

  IMG 0968

 • IMG 0970

  IMG 0970

 • IMG 0972

  IMG 0972

 • IMG 0974

  IMG 0974

 • IMG 0973

  IMG 0973

 • IMG 0976

  IMG 0976

 • IMG 0975

  IMG 0975

 • IMG 0978

  IMG 0978

 • IMG 0977

  IMG 0977

 • IMG 0979

  IMG 0979

 • IMG 0980

  IMG 0980

 • IMG 0981

  IMG 0981

 • IMG 0982

  IMG 0982

 • IMG 0983

  IMG 0983

 • IMG 0984

  IMG 0984

 • IMG 0985

  IMG 0985

 • IMG 0986

  IMG 0986

 • IMG 0987

  IMG 0987

 • IMG 0988

  IMG 0988

 • IMG 0989

  IMG 0989

 • IMG 0990

  IMG 0990

 • IMG 0991

  IMG 0991

 • IMG 0993

  IMG 0993

 • IMG 0992

  IMG 0992

 • IMG 0994

  IMG 0994

 • IMG 0995

  IMG 0995

 • IMG 0996

  IMG 0996

 • IMG 0997

  IMG 0997

 • IMG 0999

  IMG 0999

 • IMG 0998

  IMG 0998

 • IMG 1000

  IMG 1000

 • IMG 1001

  IMG 1001

 • IMG 1002

  IMG 1002

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends