คณะกรรมการประเมิน OBECQA

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพ OBECQA ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • IMG 6254

  IMG 6254

 • IMG 6255

  IMG 6255

 • IMG 6256

  IMG 6256

 • IMG 6257

  IMG 6257

 • IMG 6258

  IMG 6258

 • IMG 6259

  IMG 6259

 • IMG 6260

  IMG 6260

 • IMG 6261

  IMG 6261

 • IMG 6262

  IMG 6262

 • IMG 6263

  IMG 6263

 • IMG 6264

  IMG 6264

 • IMG 6265

  IMG 6265

 • IMG 6266

  IMG 6266

 • IMG 6267

  IMG 6267

 • IMG 6268

  IMG 6268

 • IMG 6269

  IMG 6269

 • IMG 6270

  IMG 6270

 • IMG 6271

  IMG 6271

 • IMG 6272

  IMG 6272

 • IMG 6273

  IMG 6273

 • IMG 6274

  IMG 6274

 • IMG 6275

  IMG 6275

 • IMG 6276

  IMG 6276

 • IMG 6277

  IMG 6277

 • IMG 6278

  IMG 6278

 • IMG 6279

  IMG 6279

 • IMG 6280

  IMG 6280

 • IMG 6282

  IMG 6282

 • IMG 6283

  IMG 6283

 • IMG 6285

  IMG 6285

 • IMG 6284

  IMG 6284

 • IMG 6286

  IMG 6286

 • IMG 6287

  IMG 6287

 • IMG 6288

  IMG 6288

 • IMG 6289

  IMG 6289

 • IMG 6290

  IMG 6290

 • IMG 6293

  IMG 6293

 • IMG 6291

  IMG 6291

 • IMG 6294

  IMG 6294

 • IMG 6295

  IMG 6295

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends