โครงการปฐมนิเทศ และค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนรัตนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดโครงการครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ และค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพฯ และนายสำเริง บุญโต ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.33 ผู้บริหารและคณะครูจาก 14 โรงเรียน จากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
 • DSC 2802

  DSC 2802

 • DSC 2801

  DSC 2801

 • DSC 2803

  DSC 2803

 • DSC 2804

  DSC 2804

 • DSC 2805

  DSC 2805

 • DSC 2808

  DSC 2808

 • DSC 2811

  DSC 2811

 • DSC 2824

  DSC 2824

 • DSC 2815

  DSC 2815

 • DSC 2857

  DSC 2857

 • DSC 2855

  DSC 2855

 • DSC 2853

  DSC 2853

 • DSC 2854

  DSC 2854

 • DSC 2856

  DSC 2856

 • DSC 2858

  DSC 2858

 • DSC 2859

  DSC 2859

 • DSC 2867

  DSC 2867

 • DSC 2864

  DSC 2864

 • DSC 2870

  DSC 2870

 • DSC 2873

  DSC 2873

 • DSC 2875

  DSC 2875

 • DSC 2882

  DSC 2882

 • DSC 2879

  DSC 2879

 • DSC 2877

  DSC 2877

 • DSC 2885

  DSC 2885

 • DSC 2884

  DSC 2884

 • DSC 2887

  DSC 2887

 • DSC 2889

  DSC 2889

 • DSC 2888

  DSC 2888

 • DSC 2894

  DSC 2894

 • DSC 2893

  DSC 2893

 • DSC 2900

  DSC 2900

 • DSC 2902

  DSC 2902

 • DSC 2901

  DSC 2901

 • DSC 2904

  DSC 2904

 • DSC 2905

  DSC 2905

 • DSC 2907

  DSC 2907

 • DSC 2908

  DSC 2908

 • DSC 2909

  DSC 2909

 • DSC 2910

  DSC 2910

 • DSC 2911

  DSC 2911

 • DSC 2912

  DSC 2912

 • DSC 2913

  DSC 2913

 • DSC 2914

  DSC 2914

 • DSC 2915

  DSC 2915

 • DSC 2917

  DSC 2917

 • DSC 2916

  DSC 2916

 • DSC 2918

  DSC 2918

 • DSC 2919

  DSC 2919

 • DSC 2920

  DSC 2920

 • DSC 2922

  DSC 2922

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends